JM-Perlen - alt til Grønlandsk perlesyning, perlebroderi og smykker

Perlesyning (Grønlandsk)/ Opskrifter .../ Stenboden opskrifter på tysk/ Stenboden 2006 - 2012 (Auf Deutsch)  Auf Deutsch Muster / Anleitungen (Auf Deutsch)