JM-Perlen - alt til Grønlandsk perlesyning, perlebroderi og smykker

Produktinformation mv

Vælg evt. kategori:
*alle*  Baggrund  Brodering  Kvalitet/pris  Nåle  Opskrifter  Perler  Smykker  Tråd  
Beskrivelser af de forskellige produkter, som sælges af JM-Perlen. Beskrivelserne kan være information
om hvordan en vare produceres, eller for naturprodukter, hvad de består af, og hvordan de forarbejdes.
Generelt kan man sige om indfarvede produkter, at der kan forekomme nuanceforskelle fra produktion til produktion.
Nogle indfarvede produkter er ikke helt lysægte.
Grønlandsk perlesyning og perlebroderi på den Nordiske måde

Perlesyning startede bla. som Grønlandsk perlesyning af kraver til dragter, og til udsmykning af tøj.

I Norden er senere udviklet en tradition med at benytte den Grønlandske symetode til at sy omkring forme af vat, styropor, træ, glas mm.

Til dette benytter man perler af glas (seed beads). I de sidste 30 år fra fabrikken TOHO i Japan.

TOHO leverer flere størrelser af disse perler. Stenboden i Danmark, har haft monopol på 9/0 perler til Europa. Stenboden og Elisés Perlatelje fra Sverige har i de sidste 25 år udgivet opskrifter (små mønsterhæfter) til 9/0 og 11/0 perler, som er solgt typisk i Europa, men også lande som Australien og Canada har taget denne hobby til sig.

Når man skal sy rundt om en figur, er det meget vigtigt at perlerne har ensartet størrelse. Kun TOHO perler har kunnet leve op til disse krav. Elises Perlatelje udgiver stadig 12-16 mønsterhæfter om året.

Stenbodens opskrifter med rettigheder, ejes nu af JM-Perlen.

JM-Perlen har desuden (gen)opfundet perlebroderi på stof, med de samme perler, og udgiver færdige sysæt med alt til et motiv, på samme måde som mange kender fra korstingsbroderier med garn.

Stenboden:
Grossist forretning og tidligere udgiver af opskrifter til perlesyning.

Elises Perlatelje:
Svensk grossist forretning og udgiver af opskrifter til perlesyning.

JM-Perlen.dk:
Webshop med alt til perlesyning og perlebroderi. Designer og udgiver af sysæt til perlebroderi på aida stof, og siden juni 2013 ejer og rettighedsindehaver af Stenboden opskrifter. Salg til private og udvalgte forretninger over hele verden.


Auf Deutsch:
Das Perlennähen begann mit der grönländischen Tradition mit Kostümen, Kragen und Kleidungsschmuck.

Im Norden entwickelte sich diese Methode dahin, rund um eine Form von Watte, Styropor, Holz, Glas usw. zu nähen.

Dafür verwendet man Perlen aus Glas. In den letzten 30 Jahren aus der Fabrik TOHO in Japan.

TOHO bietet verschiedene Größen von diesen Perlen. Stenboden in Dänemark hatte früher ein Monopol auf 9/0 Perlen für Europa. Stenboden und Elises Pärlateljé aus Schweden sind seit 25 Jahren Herausgeber von Muster Broschüren für bzw. 9/0 und 11/0 Perlen. Nicht nur Europa aber auch Länder wie z.B. Australien und Kanada haben dieses Hobby an sich genommen.

Beim Nähen um eine Form ist es sehr wichtig, dass die Perlen einheitlicher Größe sind. Nur TOHO Perlen können diese Forderungen erfüllen

Elises Pärlateljé wird immer noch 12-16 Muster Broschüren pro Jahr veröffentlichen. Sämtliche Stenboden Muster einschließlich aller Rechte gehören seit Juni 2013 JM-Perlen.

JM-Perlen hat die Perlenstickerei auf Stoff erfunden, mit den gleichen Perlen, und verkauft fertige Näh-Kits mit Muster und ausführlicher Anleitung einschließlich aller nötigen Materialien. Viele werden dies von Kreuzstichstickerei mit Garn kennen.

Stenboden:
Dänischer Großhändler und ehemaliger Herausgeber von Mustern für das Perlennähen.

Elises Pärlateljé:
Schwedischer Großhändler und Herausgeber von Mustern für das Perlennähen.

JM-Perlen.dk:
Webshop mit allen Materialien für das Perlennähen und die Perlenstickerei. Designer und Herausgeber von Näh-Kits für Perlenstickerei auf Aida Stoff, und seit 1. Juni 2013 Eigentümer und Rechteinhaber der Stenboden Muster. Verkauf an Privatpersonen und ausgewählte Geschäfte weltweit.


En français
Le perlage a son origine dans la tradition du Groenland pour les costumes, les colliers et les vêtements.Dans les pays nordiques, cette méthode s’est developpée au perlage autour des formes en 3D,
de la laine de coton, polystyrène, bois, verre, etc, utilisant des perles de rocaille en verre,
fournies depuis 30 ans par l'usine TOHO au Japon.TOHO propose différentes tailles de perles de rocaille. Stenboden au Danemark avait auparavant le monopole de 9/0 perles pour l’Europe.
Stenboden et Elises Pärlateljé de la Suède ont publié depuis 25 ans des modèles (petits livrets) pour ce genre de perles en 9/0 et 11/0. Non seulement l’Europe mais aussi des pays comme l'Australie et le Canada aiment bien cet hobby.Lorsque vous utilisez une forme 3D, il est très important que les perles sont de taille uniforme. Seuls les perles TOHO peuvent répondre à ces exigences.Elises Pärlatelje publient toujours 12-16 modèles par an. Tous modèles Stenboden y compris tous les droits appartient maintenant à JM-Perlen.JM-Perlen ont réinventé la broderie de perles sur le tissu avec les mêmes perles et sont créateur/éditeur de modèles/kits avec des instructions détaillées y compris tout les matériaux nécessaires, exactement de la même manière que la broderie point de croix avec des fils.Stenboden: 
Grossiste danois et ancien créateur/éditeur de modèles pour la broderie perlée.Elises Pärlatelje:
 Grossiste suédois et créateur/éditeur de modèles pour la broderie perlée.JM-Perlen.dk:
 Webshop avec tous les matériaux pour la broderie perlée. Créateur/éditeur de modèles/kits pour la broderie perlée sur le tissu Aida. Depuis Juin 2013, le propriétaire du copyright des modèles Stenboden. Fournisseur aux clients privés et aux magasins sélectionnés à travers le monde.


In English:
The beadwork began with the Greenlandic tradition for costumes, collars and clothing.

In the Nordic area, this method developed to beadwork using 3d forms of cotton wool, styropor, wood, glass, etc. using glass seed beads. In the last 30 years from the factory TOHO in Japan.

TOHO offers different sizes of seed beads. Stenboden in Denmark earlier had a monopoly on 9/0 beads for Europe. Stenboden and Elises Pärlateljé from Sweden have for 25 years now designed patterns for this kind of beadwork in 9/0 and 11/0 beads. Not only Europe but also countries such as Australia, Canada and the US like this kind of beadwork.

When using a 3D form, it is very important that the beads are uniform in size. Only TOHO beads can meet these requirements.

Elises Pärlateljé are still publishing 12-16 pattern booklets per year. All Stenboden patterns including all rights now belong to JM-Perlen.dk.

JM-Perlen have reinvented the bead embroidery on fabric, using the same beads, and making sewing kits and patterns with detailed instructions including all necessary materials. In the same way as cross stitch embroidery with yarn.

Stenboden:
Danish wholesalers and former publisher of patterns for beadwork.

Elises Pärlateljé:
Swedish wholesaler and publisher of patterns for beadwork.

JM-Perlen.dk:
Webshop with all materials for beadwork. Designer and publisher of patterns and kits for beaded embroidery on Aida fabric. Since June 2013 the CopyRight owner of Stenboden patterns. Delivers to private customers and selected stores worldwide.

Baggrundsinformation:
En perle er betegnelsen for et stykke materiale med hul. I ordets oprindelige betydning er en perle et sjældent og kostbart naturprodukt skabt i og af en østers, men i dag benyttes ordet perle også for lignende, kunstigt fremstillede genstande.

På engelsk skelner man mellem pearls og beads, hvor pearl er betegnelsen for ægte perler, mens bead betegner perler fremstillet af andre materialer. På dansk benyttes ordet perle i begge betydninger.

I mange kulturer bruges perler til fremstilling af smykker og til dekoration af klædedragter. F.eks. er overdelen af den kvindelige grønlandske nationaldragt fremstillet af perler. Ofte ses også brudekjoler og selskabskjoler som er dekoreret med perler. Et sådant arbejde skal udføres i hånden, og gør derfor kjolerne mere kostbare.

Det er ikke perlerne der stammer fra Grønland, men syningen. Mange kalder derfor syningen for Grønlandsk perlesyning. Man kender det fra de Grønlandske nationaldragter, med perlebesætninger.
Perler til Grønlandsk perlesyning er i tidligere tider kommet til Grønland med (hval)fangerbåde og lignende. Man har her kunnet bytte sig til diverse udsmykningsgenstande som fx. perler.
De Grønlandske nationaldragter (som dukken olivia) er ikke ens, men syet efter familieopskrifter, som går i arv - de er ikke nedskrevet. Ofte får man til konfirmationen sin dragt, som så måske varer hele livet - selvfølgelig med en række forandringer undervejs. Skind og perler er faste ingredienser, men stof, garn og andre materialer anvendes også.

For viderekomne/kunsthåndværkere:
Vil man selv fremstille glasperler, kan man her finde en vejledning
Stof til brodering (aida):
Perler kan også sys på stof, og dermed blive som et broderi.
Aidastof er det almindelige stof til brodering, hvad enten det er med garn eller perler. Aida stof kan fås i forskellige farver og med forskellig "grovhed". Til 11/0 og 9/0 perler anvendes bedst forskellige typer.
Kvalitet / pris
I JM-Perlen går kvalitet frem for pris. Mange perleprojekter kræver megen præcision og tager lang tid, det er derfor vigtigt at materialet er af god kvalitet, således at det færdige arbejde kan holde, og være til glæde, i mange år.
Nåle
Nåle skal være stærke og tynde, idet nålen ofte skal igennem den samme perle flere gange, og for hver gang fylder trådene op i hullet, og giver mindre plads til nålen. Nålen skal have spids til "normal" perlesyning, men med kuglespids til syning på stof.
Opskrifter
Opskrifter udvikles af forskellige kunstnere. Stenboden og Elisés har gennem tiden været faste leverandører af opskrifter.
Brodering med perler på stof, er noget nyt. Her er JM Perlens egne design på vej frem.
Også "gamle" broderi opskrifter fra fx. Oehlenschläger og Permin kan benyttes til brodering med perler. Har De tidligere broderet med garn, er det let at sy motiver med perler.
OBS! Elisés opskrifter er på svensk, men en mini ordliste kan hjælpe med de sværeste ord.
9/0 perler fra Toho / Broderiperler / Grønlænderperler:
Stenbodens 9/0 perler fra Toho:
9/0 er størrelsen, som betyder at der går ca. 9 perler på en tomme. En tomme er ca 2,5 cm. Samme kvalitet som 11/0 perlen, bare større.
Se også Toho's website
Facetperler:
Facet perler findes i flere slags, som har noget at gøre med hvordan de frembringes, eller bearbejdes.
Facetperler er knust sammenpresset glas, sammenpresset til en bestemt form.
MC Facet perler derimod, er slebet glas, slebet til den ønskede form og glans.
Hvad er 9/0 og 11/0 ... perler
Perlestørelser opgives ofte i perler pr. tomme (ca. 24mm).
6/0 = ca. 4,0 mm
7/0 = ca. 3,5 mm
8/0 = ca. 3,0 mm
9/0 = ca. 2,6 mm
11/0 = ca. 2,2 mm
12/0 = ca. 2,0 mm
15/0 = ca. 1,6 mm
JM-Perlens 11/0 perler fra Toho:
11/0 er størrelsen, som betyder at der går ca. 11 perler på en tomme. En tomme er ca 2,5 cm. 11/0 perlen er altså mindre end 9/0.
Fremstillingen af JM-Perlen's broderiperler, sker ved at den flydende glasmasse støbes til rør a'la sugerør. Glasstængerne skæres og rundes til perler. Herefter sorteres perlerne, således at kun perfekte og ens perler viderebearbejdes og pakkes.
Kvaliteten af perlerne afhænger for en stor del af denne sortering, hvorved indfarvning, og ensartethed sikres.
Se også Toho's website
Treasure beads (15/0) fra Toho:
15/0 er størrelsen, som betyder at der går ca. 15 perler på en tomme. En tomme er ca 2,5 cm. Treasure beads er i samme kvalitet som 9/0 og 11/0 ovenfor, bare mindre. Ny perle i Danmark, der kan anvendes til finere/tættere brodering, som pynt på tøj, tasker, smykker ...
Voks- glas- og romerperler:
Voks/glas perler kaldes også romerperler.
kvaliteten af disse perler afhænger meget af indfarvning. Romerperler fra JM-Perlen, er dyppet i farve 5 gange, mod normalt 2 gange, og er derfor mere modstandsdygtige overfor "tidens tand".
X-tra perler (9/0) fra Checkiet
9/0 perler fra Checkiet kan benyttes i stedet for de normale 9/0 perler fra Toho (Stenboden). Kvaliteten er ikke lige så høj, men til gengæld er de billigere. Vi har kun de mest benyttede farver, men i takt med efterspørgslen vil vi udvide repertoiret. Den ringere kvalitet giver typisk større variation i størrelse, hulstørrelse samt farveforskelle.
Smykker:
Smykker fremstillet af ægte sten og sølv/guld er holdbare overfor slid og hudens "syre", og vil derfor holde og se pæne ud i årevis.
Smykker af fx. romerperler vil ikke kunne holde til at blive brugt i årevis, og skal derfor kun være til at anvende et mindre antal gange.
Alle smykkedele fra JM Perlen er nikkelfri med mindre andet er anført.
Ægte sten/ædelsten (precious/semi-procious stones)
Ægte sten/ædelsten (precious / semi-precious stones)
Der findes kun få ædelsten (precious stones) - diamant, brillant, safir, rubin, smaragd; men en lang række halv-ædelstene (semi precious stones). Semi precious stones er meget/mest almindelige til halskæder og armbånd, da de er prismæssigt billigere en precious stones - diamanter og lignende. Ægte sten er holdbare overfor slid og hudens "syre"

Tråd
Tråden er en vigtig del af det færdige arbejde. Det er ligeledes vigtigt at tråden holder, både umiddelbart ved syningen, og ved opbevaringen af det færdig arbejde. Skal arbejdet påsyes beklædningsdele, eller på anden måde bæres, skal tråden kunne holde til både vask og slid. Brug derfor en stærkere tråd eller anvend dobbelt tråd.
Ved fremstilling af smykker, bør ligeledes anvendes en stærkere tråd, eller en wiretråd.
Wiretråd, sølvtråd, silketråd
Til smykkefremstilling kan anvendes forskellige trådmaterialer. Anbefalinger: - til ferskvands og kulturperler anvendes med fordel silketråd. - til kæder eller armbånd med semi-precious stones eller glassten bør anvendes wiretråd eller sølvtråd.

Genveje: